Reuver – Dinsdag was het “MediaLab” van de politie op het Raadhuisplein in Reuver. In deze aangepaste truck met oplegger kunnen inwoners feedback op de communicatiemiddelen van de politie geven. Naar schatting hebben zo’n 400 mensen een bezoek gedaan aan het lab. Bijna 100 bezoekers hebben een enquête ingevuld, waar men hun mening kon achterlaten over het gebruik van sociale media door de wijkagent. De resultaten daarvan maakt de wijkagent later bekend.

In dit rondtrekkende lab worden onder meer politie-collega’s, wijkbewoners, ondernemers en scholieren betrokken bij de doorontwikkeling van de communicatie van de politie. Het doel is uiteraard deze waar nodig te verbeteren. Tot voor kort stelde de politie onderzoekpanels samen voor onderzoek op centrale locaties.

In Reuver was er naast het bezoeken van het lab ook de mogelijkheid om plaats te nemen in een ongevallensimulator. Daarnaast werden er onder de deelnemers onder andere slipcursussen verloot. Deze acties zijn daar opgezet in samenwerking met de gemeente Beesel. Verder was er ook aandacht voor preventie tegen fietsendiefstallen. Ook kon men zich aanmelden voor Burgernet indien ze dat nog niet waren. Verder stonden verschillende agenten klaar om de meest uiteen lopende vragen te beantwoorden.