Reuver – De jager die een bedreigde dwerggans doodschoot, krijgt mogelijk een waarschuwing. De jager was in de omgeving van Reuver op kolganzen aan het jagen. Tussen die ganzen zat blijkbaar ook een dwerggans, die wereldwijd bedreigd wordt.

De Provincie Limburg gaat er vanuit dat de jager per ongeluk de dwerggans dood schoot, aangezien de kolgans en de dwerggans veel op elkaar lijken. De provincie laat weten tegenover L1 dat zij in gesprek gaan met de jager om de omstandigheden van het fatale schot te bespreken.

Mocht de jager een fout hebben gemaakt, dan krijgt die een waarschuwing. Een afschrift daarvan gaat naar de politie, omdat die toeziet op de jachtvergunning. Als er toch sprake is van opzet, dan wordt gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden.

Het is met onmiddellijke ingang verboden om de kolgans af te schieten in Limburg. Door het verbod hopen de provincie en de Faunabeheereenheid Limburg een einde te maken aan de verwarring.