Reuver – Wethouder Debbie Heesakkers en gedeputeerde Hans Teunissen gaven maandag 18 maart het officiële startsein van het project toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel. Tijdens de bijeenkomst werd Sander Mattheijssen als centrummanager geïntroduceerd en werd bekendgemaakt dat de Provincie Limburg subsidie beschikbaar stelt.

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en kernoverleggen krijgt de aanpak van de toekomstbestendige centra dit jaar een vervolg. De leefbaarheid in de kernen van de gemeente Beesel is gebaat bij sterke centra. De dorpen Reuver, Offenbeek en Beesel hebben elk een centrum waar inwoners en toeristen terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen en ontspanning in de lokale horecagelegenheden. In Reuver zijn daarnaast diverse andere winkels en voorzieningen gevestigd. Het is een uitdaging om een goed winkel- en voorzieningenaanbod te houden en waar mogelijk uit te bouwen om de aantrekkelijkheid van de centra voor bezoekers te borgen in de gemeente. Iedere dorpskern kent zijn eigen kansen en ook uitdagingen. Wethouder Debbie Heesakkers: “We gaan voor levendigheid in Reuver en leefbaarheid in Beesel en Offenbeek.

Nieuwe centrummanager
Centrummanager Sander Mattheijssen gaat op zoek naar de verbinding tussen ondernemers om zo met nieuwe ideeën de leegstand te bestrijden en de levendigheid te vergroten in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel.

Rondwandeling langs pareltjes en uitdagingen
Leden van de klankbordgroep Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel, vertegenwoordigers van verschillende belangorganisaties, de nieuwe centrummanager, de wethouder en de gedeputeerde maakten een wandeling door het centrum van Reuver. Daarbij bezochten zij verschillende uitdagingen, zoals leegstanden panden en (verborgen) pareltjes, zoals het kloosterpark en een speciaalzaak.

Samen aan de slag
Hans Teunissen van de Provincie Limburg: “Als gedeputeerde Ruimte heb ik de afgelopen jaren twee miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van winkelleegstand. Veel gemeenten, klein en groot, hebben we hiermee een impuls gegeven om uiteindelijk te kunnen komen tot structurele oplossingen voor het probleem. Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat ondernemers en overheden steeds meer schouder aan schouder samenwerken. Samen worden er plannen gemaakt, zoals ook hier in Beesel, om de winkelleegstand aan te pakken en de pareltjes, zoals het kloosterpark, zichtbaar te maken.

De provincie stelt een subsidie van € 50.000,- beschikbaar voor de aanpak van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel. Wethouder Debbie Heesakkers is blij met deze ontwikkeling: “Samenwerking is daarbij cruciaal: tussen ondernemers onderling, tussen ondernemers, overheden, inwoners, woningcorporatie, verenigingen en andere betrokkenen. De uitdaging is groot, evenals onze ambitie.

Plan van Aanpak
Eind december 2018 stelde de gemeenteraad het Plan van Aanpak Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel vast. Met de start van de centrummanager, de keuze voor het samenwerkingsverband Seinpost / ZKA / Kragten voor het opstellen van de centrumvisie en de provinciale bijdrage, gaat de (plan)ontwikkeling van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel nu daadwerkelijk van start. De partijen gaan, samen met verschillende belanghebbenden, aan de slag met het opstellen van een centrumvisie voor alle drie de centra en het maken van een schetsontwerp voor de kern Reuver. Het streven is de centrumvisie en het schetsontwerp eind 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen.