Reuver – Jaarlijks is een dag voorafgaand de viering van Koningsdag, op woensdag 26 april 2017, de jaarlijkse Lintjesregen. Dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere activiteiten voor de maatschappij. In de gemeente Beesel ontvingen vandaag 4 burgers een onderscheiding voor hun activiteiten.

De heer P. Winkels (24-10-1954) Reuver
De heer Winkels zet zich al vele jaren in voor het culturele leven in onze gemeente en in de provincie.. Hij verrichtte zowel bestuurs- als ook vrijwilligersactiviteiten. Als neerlandicus, dichter en publicist heeft hij ook buiten de Beeselse gemeenschap vele activiteiten verricht. Aan vele verschillende tentoonstellingscatalogi voor tentoonstellingen in het gehele land heeft hij meegewerkt. Daarnaast is hij ook als jurylid betrokken geweest bij literatuurprijzen. Een man die een aantal boeken, dichtenbundels en artikelen voor dagbladen en tijdschriften heeft geschreven en actief was bij de radio en televisie met als doel de literatuur onder de aandacht te brengen. De heer Winkels wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer P.J. Simons (19-5-1956) Beesel
De heer Simons zet zich al 25 jaar in als bestuurslid, op dit moment als voorzitter, voor Stichting Kindercentrum ’t Rovertje. Als één van de oprichters is hij betrokken geweest bij het realiseren van de kinderopvang in de gemeente Beesel. Mede onder zijn leiding is dit dagverblijf uitgegroeid van een kleine locatie in 1991 naar een kindercentrum met intussen vijf BSO locaties. Vooral in de beginjaren heeft de heer Simons hierin, naast zijn fulltime baan en gezin, veel uren gestoken. Ook tijdens een crisisperiode heeft hij achter de schermen een enorme inzet getoond om het kindercentrum door deze moeilijke periode te loodsen. Uit voornoemde blijkt wel dat hij nog steeds zeer betrokken is en nagenoeg dagelijks actief voor het kindercentrum. De heer Simons wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer G. Schoolmeesters (16-11-1935) Reuver
De heer Schoolmeesters heeft zich vanaf 1959 tot 1978 als koster en vrijwilliger onbaatzuchtig ingezet voor de Fatimaparochie. Zijn werkzaamheden verrichtte hij zeer nauwgezet en ijverig. Hij voelde zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kerk. Naast deze is hij sinds 1990 vrijwilliger bij de werkgroep Kruisen en Kapellen van de Heemkundevereniging. Hij zet zich al vele jaren in voor het onderhoud en beheer voor de kapel aan de Onderste Hofweg. De heer Schoolmeesters wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J. Vullers (4-2-1956) Reuver
De heer Vullers zet zich al jarenlang in voor de gemeenschap van Beesel/Reuver. Zo heeft hij o.a. bestuursfuncties vervuld bij de PvdA, Vluchtelingenwerk, Stichting Burgerbos en Zwembad De Bercken. In 2011 heeft hij een ombudsteam in de gemeente opgericht welk door alle inwoners kan worden geraadpleegd. Ook zet hij zich in voor het behoud van het natuurgebied de Walsberg. De heer Vullers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.