Reuver – De dag voor koningsdag is het landelijk ‘lintjesregen’, ook dit jaar ontvingen diverse inwonerseen Koninklijke Onderscheidingen in de burgerzaal van het gemeentehuis te Reuver. Vier personen ontvangen een onderscheiding uit handen van burgemeester P. Dassen-Housen. Alle personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aan de volgende personen wordt een onderscheiding toegekend.

De heer A. Claessen
De heer Claessen zet zich al vele jaren in voor de gemeenschap. Hij verrichtte zowel bestuurs- als  vrijwilligersactiviteiten.

Hij is 50 jaar actief lid en penningmeester geweest van het Kerkelijk Gregoriaans Zangkoor te Beesel.

Van 1983 tot 2004 was hij beheerder bij het gemeenschapshuis Sint Joris te Beesel. Hier verzorgde hij o.a. de catering, verrichte onderhoudswerkzaamheden en hield de administratie bij van de gebruiksuren.

Ook was dhr. Claessen lid van het kerkbestuur van 1997 tot 2013. Momenteel is hij vrijwilliger bij de Ouderenvereniging Beesel. Hij verzorgt het vervoer van deelnemers aan de dagbesteding.

Mevrouw M. Vossen-Ledant
Mevrouw Vossen verricht vanaf 1966 tot heden vrijwilligerswerkzaamheden.

Zij was lid van de ouderraad van en begeleider bij een lagere school in Weert. Ze was begeleider o.a. bij sportdagen en bij de voorbereidingen van de eerste communie.

Van 1977 tot 1989 was zij lid van de personeelsvereniging van DAF Eindhoven. Ze was medeorganisator van diverse activiteiten .

Als vrijwilligster bij de Stichting Wereldkinderen en de Stichting tot steun aan de Dr. Reijntjes dovenschool in Sri Lanka zamelde zij door middel van diverse acties geld in (van 1982 tot 2003).

Van 1981 tot heden werkt zij als  vrijwilligster bij het DAF museum te Eindhoven. Ze hielp mee aan de inrichting van het museum en verzorgde administratieve zaken. Zij verzorgt nog steeds rondleidingen.

Mevrouw A. Peeters-Janssen
Van 1981 tot 2006 is mevrouw Peeters penningmeester en secretaris geweest van Invalidenvereniging Sint Lidwina. Daarnaast organiseerde zij de maandelijkse kienavond en de

feestavond.

Van 1986 tot heden vervult zij diverse werkzaamheden bij de Sint Lambertusparochie zoals administratieve taken, redactielid van het Klökske, de maandelijkse bijlage in het plaatselijke weekblad en is zij toezichthouder van het parochiehuis.

Vanaf 2011 tot heden is zij algemeen bestuurslid van het seniorenkoor Zanglust Vitaal.

De heer H. Niessen 
Vanaf 1980 tot heden is de heer Niessen vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Beesel-Reuver-Offenbeek. Hij is als senior EHBO’er bij diverse evenementen aanwezig.

Ook bij activiteiten binnen de afdeling zoals bijv. de (ver)bouw en inrichting van het Rode Kruisgebouw was hij steeds van de partij.

De heer Niessen is vrijwilliger (vanaf 1992) bij de Zonnebloem. Hij ondersteunt hulpbehoevende gasten tijdens de Zonnedagen. Tevens verricht hij allerlei hand- en spandiensten.

Als vrijwilliger van Stichting Zwembad De Bercken houdt hij het terrein schoon en is  als inspecteur Veiligheid Speeltoestellen verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen.