Breda – Op zaterdag 29 juni houdt de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal weer de jaarlijkse busreis. Dit jaar gaat de reis naar de historische binnenstad van Breda.

Na ontvangst met koffie en gebak wordt onder leiding van een gids het historische stadcentrum bezocht. Zo ligt hier nabij de Grote Markt de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Zowel door haar bouw als door haar ligging wordt de kerk tot de mooiste van Nederland gerekend. Als voorbeeld van de Brabantse gotiek is zij in Nederland de meest gave. De kerk is ook bekend door haar 15de -eeuwse gewelf- en muurschilderingen en de Prinsenkapel met grafkelder van de vroege voorvaderen van de Nederlandse koninklijke familie. Een andere bezienswaardigheid is het Spanjaardsgat, een uit 1610 daterende waterpoort die ligt tussen de Granaattoren en de Duiventoren. De waterpoort is normaliter alleen vanaf de buitenkant te zien, maar bij de rondleiding over het terrein van het Kasteel van Breda ook vanaf de binnenkant. Tot slot kunnen we nog vermelden het uit 1767 daterende stadhuis en het historische Begijnhof. Dit werd bijna 500 jaar lang bewoond door begijntjes tot de laatste in 1990 overleed. Hier vind je kleine huisjes, een kerk en wat hofjes met daarin een kruidentuin. Aan het leven en werken van de begijntjes herinnert nog het Begijnhof Museum. Dit alles zal bij een stadswandeling bezocht worden.

In de middag gaan we het oude centrum en de verdere omgeving van Breda vanaf het water bekijken. Met een rondvaartboot zal er een tochtje door de singels worden gemaakt.

Wilt U deelnemen? Leden van de heemkundevereniging en de MHVS, evenals hun partner, betalen € 40,- p.p. en niet-leden € 45,-. In dit bedrag zijn de kosten van de bus, gidsen, entrees, koffie en gebak bij aankomst, en fooien inbegrepen. De opstapplaatsen zijn: Reuver, Swalmen en Roermond. U kunt zich opgeven door vóór 1 juni het bedrag over te maken op bankrekening NL61RABO0105312827 t.n.v. Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal onder vermelding van “Exc. Breda” en de opstapplaats. Niet-leden svp ook het mailadres vermelden. Na overmaking van het bedrag ontvangt u half juni een bevestiging met verdere informatie. Deelname is beperkt en afhankelijk van volgorde van binnenkomst.

Voor inlichtingen: Thei Derks 06-3162387696 of Wiel Luys tel. 077-4743098.

Meer info: www.maas-enswalmdal.nl