Beesel – Vandaag geven Waterschap Limburg en 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg het startsein voor de Waterklaarcampagne: ‘Het regent pijpestelen’; koppel je regenpijp af en ontvang subsidie’. De regeling is bedoeld als extra stimulans voor onze inwoners, bedrijven en woningbouwverenigingen om zo bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast en duurzaam waterbeheer te bevorderen.

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Wethouder Jan Smolenaars, lid van de stuurgroep Waterpanel Limburg roept iedereen op om mee te doen: “Duurzaam waterbeheer is niet alleen steeds belangrijker, het maakt ook echt verschil. Op deze manier kunnen ook wij ons steentje bijdragen. Deze subsidieregeling is een unieke stimulans, we doen het in Beesel gewoon samen; samen maken wij het verschil!”

Beesel Waterklaar
Inwoners die hun regenpijp afkoppelen, kunnen nu gebruik maken van de subsidieregeling. De voorwaarden zijn eenvoudig en de hoogte van het subsidie is de moeite waard. De regeling is in Beesel al enkele maanden actief en loopt erg goed. Informatie over afkoppelen en de subsidieregeling is te vinden op www.waterklaar.nl.

Komt u in aanmerking?
Bekijk de voorwaarden of u in aanmerking komt voor subsidie. Als wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen maken wij een afspraak voor een huisbezoek. Onze adviseur bekijkt samen met u wat de mogelijkheden en de wensen zijn. Als er overeenstemming is over de aanpak kunt u aan de slag. De werkzaamheden mag u zelf uitvoeren of een specialist inschakelen. Het bedrag wordt vooraf overgemaakt. De werkzaamheden moeten binnen 12 weken zijn afgerond. Voor info contact opnemen met Jan Vaessen (waterambtenaar)
Waterklaar
Waterklaar houdt in dat de regenpijp wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het regenwater wordt in eigen tuin opgevangen waar het in de grond zakt. Bij hevige regenbuien voorkomt dit dat de riolering het overtollige water niet meer aankan, straten blank komen te staan of nog erger, het water de woning binnenloopt. Bovendien hoeft dat schone regenwater dan niet samen met het afvalwater gezuiverd te worden en voorkomen wij samen verdroging. Het is immers zonde om het schaarse regenwater af te voeren als je tuin schreeuwt om regenwater.