Reuver – Net als de kermissen in Swalmen en Belfeld, gaan die van Beesel en Reuver ook niet door. De gemeente Beesel vindt de gezondheidsrisico’s momenteel te groot.

Op papier leek met een pakket aan maatregelen een coronaproof kermis mogelijk, maar van de ‘familie-kermissen’ die Beesel en Reuver juist kenmerken blijft dan weinig meer over”, stelt burgemeester Bob Vostermans teleurgesteld vast. “Het zou voor de horeca een nóg strakker regime hebben betekend. Met op en rond de kermisterreinen veel extra maatregelen om gezondheid, veiligheid en openbare orde te waarborgen. Met zo’n kermis maak je niemand meer blij.

Onzeker
Anders dan veel andere gemeenten wilde Beesel aanvankelijk de kermissen toch laten doorgaan. Vostermans: “We hebben ons uiterste best gedaan om te kijken of het tóch kon. Op zichzelf zag dat er goed uit, maar er bleven te veel onzekere factoren. We moesten rekening houden met meer bezoekers, doordat kermissen elders niet doorgaan. Daarnaast hadden we niets aan onze normale kermis-draaiboeken, er moest een compleet nieuw plan worden gemaakt, gecontroleerd en goedgekeurd door brandweer, politie en veiligheidsregio. Doorslaggevend was dat er te veel vragen bleven zonder bevredigende oplossingen.
Zo ver laat Beesel het daarom niet komen. “Een plan met zo veel twijfels gaan we niet voorleggen aan de hulpdiensten”, zegt de burgemeester. “Met pijn in ons hart hebben we moeten concluderen dat een kermis nu niet verstandig is.

Volksfeest
De gemeente Beesel zet nu in op de kermissen van volgend jaar. “Wanneer het coronavirus onder controle is en kermissen weer kunnen, gaan we er een bijzonder volksfeest van maken”, belooft burgemeester Vostermans.