Reuver – De gemeente heeft laten weten dat zij nog druk bezig zijn met onderzoek naar of en hoe de kermis in Beesel en Reuver door zou kunnen gaan. Maatregelen als een ruimere opstelling van de kermisattracties, eenrichtingverkeer voor de bezoekers en geen podia, biertenten of dj-optredens in de horeca moeten de kans verkleinen dat het coronavirus zich via de kermissen verspreidt.

Daarmee valt een groot deel van het sociale aspect tijdens een kermis buiten de boot. Het Beeselse college van B&W wil het coronarisico afwegen tegen het grote sociale belang van de jaarlijkse kermissen. “Het zijn diep in onze dorpen verankerde evenementen”, zegt Vostermans. “Voor het gemeenschapsgevoel in onze dorpen is de jaarlijkse kermis enorm belangrijk.” Bij de kermissen is het jaarlijks altijd gezellig druk rondom de attracties en horeca en hebben mensen veel contact met elkaar, dat is door de overheidsmaatregelen voorlopig niet mogelijk.

De gemeente Beesel onderzoekt daarom of beide kermissen in Beesel en Reuver door kunnen gaan, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Als kermisexploitanten of horecaondernemers er niet in slagen daarbinnen te werken, treft Beesel extra maatregelen. De gemeente kan indien nodig gebruik maken van de extra maatregelen die het kabinet vorige week mogelijk heeft gemaakt. Vostermans: “Als het in de cafés bijvoorbeeld niet lukt dat iedereen zich aan de regels blijft houden en de horecaondernemer dat niet opgelost krijgt hebben we onder andere de mogelijkheid om de sluitingstijd te vervroegen.

Behalve de gemeente Beesel moet ook de Veiligheidsregio Limburg-Noord groen licht geven. Maar ook dan is het nog niet zeker dat de kermissen écht door kunnen gaan: “Als ineens ook hier het coronavirus opnieuw oplaait, kan het nog altijd gebeuren dat we de kermissen op het laatste moment alsnog moeten afblazen”, waarschuwt Vostermans. “Maar daarvan ga ik voorlopig niet uit.

De kermissen staan gepland in de weekenden van 29 augustus in Beesel en 5 september in Reuver. “Gezondheid en veiligheid van onze inwoners staan in deze corona-tijd voorop”,  aldus Vostermans. “Als je ziet hoe op diverse plekken in en buiten ons land het virus weer oplaait, ben je als gemeente al snel geneigd om uit voorzorg maar alles af te blazen. Maar zo ver zijn we in de gemeente Beesel nog niet.