Reuver – De gemeenten Beesel, Venlo en Bergen zijn het eens met het pakket maatregelen van Waterschap Limburg voor een klimaatrobuuste Schelkensbeek tussen Beesel en Venlo en voor de aanpak van de Eckeltsebeek bij Bergen. Het waterschap kijkt nu wanneer het plan kan worden uitgevoerd.

De aanleg van de A73 en de herinrichting van de beektrajecten waren in juni 2016 de oorzaak van wateroverlast rond de Schelkensbeek na langdurige hevige regenval. Samen met agrariƫrs, de gemeenten Beesel en Venlo, Rijkswaterstaat, LLTB en andere betrokkenen wil het waterschap een aantal knelpunten op korte termijn oplossen. Het pakket maatregelen dat met adviesbureau Antea Group is samengesteld, betreft het herprofileren van watergangen, het gericht vergroten en verminderen van duikers en het scheiden van watergangen tot aparte systemen in het kassengebied.

Het maatregelenpakket dat met adviesbureau Sweco voor de Eckeltsebeek bij Bergen is samengesteld, omvat onder andere het aanpassen van het profiel van watergangen en enkele kunstwerken. De omgeving van beide beken behoort tot de gebiedspilots van het actieprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg.