Reuver – Vanwege het groot aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) behoefte aan (nood)opvanglocaties. De Gemeente Beesel heeft besloten hier om humanitaire redenen haar medewerking aan te verlenen.

De vluchtelingen die in onze gemeente worden opgevangen, worden tijdelijk in De Schans opgevangen. De opvang is bedoeld voor 72 uur voor circa 200 personen. Hierna stromen de vluchtelingen door naar andere opvanglocaties buiten onze gemeente. De vluchtelingen arriveren vrijdag 23 oktober in de loop van de dag en verblijven tot maandagochtend 26 oktober in onze gemeente.

Wanneer de vluchtelingen arriveren, zullen zij welkom worden geheten en direct op de hoogte stellen van de huis- en gedragsregels (wat kunt u van de gemeente verwachten en wat verwachten zij van u als gast/asielzoeker, zowel binnen als buiten de opvanglocatie). De mensen mogen de locatie verlaten, maar zij worden verzocht zoveel mogelijk in het gebouw van de opvanglocatie te blijven. Dit omdat ze dan alleen op die manier goed op de hoogte kunnen houden van nieuws over de opvang en over de locatie waar ze na de noodopvang worden gehuisvest.

Informatieavond
De gemeente vindt het heel belangrijk dat direct omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte worden gebracht van de organisatie rondom de crisisopvang. Ook hechten zij er waarde aan dat zij eventuele vragen of onzekerheden met ons kunnen delen. Daarvoor word er een informatieavond georganiseerd op woensdag 21 oktober in Brasserie Bosdael die begint om 19:15.