Reuver – Vanaf maandag 12 oktober start Waterschap Peel en Maasvalei met de herinrichting van de middenloop van de Schelkensbeek in Reuver. Het doel van de herinrichting is om meer natuur in en langs het water te ontwikkelen. Het waterpeil blijft daarbij gelijk. De werkzaamheden zijn voor de kerst afgerond.

Over de Schelkensbeek
De Schelkensbeek stroomt nabij Reuver in de gemeente Beesel en vormt een belangrijk deel van een natuurstrook tussen de Maas en het Duitse Reichswald. Over een lengte van circa 900 meter krijgt de nu rechte beek een slingerende loop en een aangepast profiel. Deze aanpassingen zorgen voor een veranderlijke stroomsnelheid. Daarbij blijven de waterstanden hetzelfde als bij de oude beek.
Een natuurlijk ingerichte beek geeft de oorspronkelijke flora en fauna de kans zich weer te ontwikkelen en te migreren. Langs de beek loopt een wandelpad die via klappoortjes bereikbaar is. Door het aanpassen van drie duikers in de benedenloop van de Schelkensbeek zorgt het waterschap voor de vismigratie richting de Gansbeek (een zijbeek van de Schelkensbeek).

De herinrichting van de Schelkensbeek wordt gesubsidieerd door Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg. De gemeente Beesel- Reuver is ook betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het project.