Beesel – Wat eerder niet lukte met toenmalig Reggefiber om een glasvezelnetwerk uit te rollen in de wijken van de gemeente Beesel. Slaan nu diverse partijen de handen ineen om in de buitengebieden van zes Limburgse gemeenten glasvezel aan te leggen.

Dat blijkt uit een overeenkomst die wordt ondertekend door de wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Roerdalen Roermond en Venlo met Glasvezel buitenaf en de Provincie Limburg. Met een ondertekening geven partijen aan zich maximaal in te spannen met als doel te komen tot de aanleg van snel internet in de buitengebieden van de betreffende gemeenten. De Provincie faciliteert in deze ontwikkeling en de gemeenten verlagen de drempels om de voorziening snel aan te kunnen leggen.

Gedeputeerde Hans Teunissen: “De Provincie, gemeenten en belangenorganisaties vinden het
belangrijk om glasvezelaansluitingen aan te leggen in het buitengebied van Limburg. Het is niet alleen beter voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid en infrastructuur van het buitengebied. Ook zorgt glasvezel ervoor dat Limburg klaar is voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Alle Limburgse inwoners en bedrijven moeten mee kunnen gaan met de steeds verdere digitalisering van onze samenleving.

Vraagbundelingscampagne start
Op 16 oktober start Glasvezel buitenaf haar campagne in Noordoost-Limburg. Dat betekent dat vanaf die datum de bewoners van ruim 2300 adressen in het buitengebied van de (gehele en/of gedeeltelijke) gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond Venlo zich kunnen aanmelden voor een glasvezelaansluiting én een abonnement kunnen gaan afsluiten. Als 50% van de bewoners dit vóór 17 december 2018 doet, wordt er glasvezel aangelegd in het gebied. Om bewoners te informeren over de aanleg, kosten, voorwaarden en planning organiseert ‘Glasvezel buitenaf’ vijf informatieavonden.

Samenwerking
Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “Wij trekken als Glasvezel buitenaf met gemeenten en Provincie samen op. Deze aanpak is in Noordwest-Limburg al succesvol gebleken. Daar is de schop inmiddels in de grond gezet en de aanleg in volle gang. Dat willen wij ook voor inwoners in het buitengebied van Noordoost-Limburg realiseren en wij denken dat dit alleen mogelijk is als we samenwerken.

Informatieavond
Deze week ontvangen de bewoners in het betreffende buitengebied een uitnodigingsbrief voor de informatieavonden. Die staat gepland op maandag 22 oktober bij Zalencentrum de Schakel, Broeklaan 2 in Reuver

Glasvezel buitenaf
Glasvezel buitenaf legt grootschalige glasvezelnetwerken aan in Nederlandse plattelandsregio’s. Met 36 succesvolle glasvezelcampagnes in zeven provincies hebben al meer dan 125.000 huishoudens en bedrijven de beschikking over toegang tot snel internet via het glasvezelnetwerk. Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.