Reuver – Van maandag 27 februari tot en met uiterlijk woensdag 15 maart vinden er werkzaamheden plaats op de Rijksweg (ter hoogte van Luxor en de Big Bazar) en de Pastoor Vranckenlaan (ter hoogte van de bibliotheek).

In 2022 is de infrastructuur van het centrum van Reuver aangepast. Op een aantal plaatsen is de bestrating plaatselijk nagezakt en beschadigd. Deze plekken worden gerepareerd door aannemer Asfaltbouw. Ook wordt het rammelen van de straatkolken verholpen. Aan het huidige wegprofiel en de verkeerssituatie wordt verder niets veranderd.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren moet de temperatuur minimaal 10 graden zijn. Indien de temperatuur op dat moment lager is, worden de werkzaamheden uitgesteld.

Verkeer
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de Rijksweg afgezet. Het doorgaande verkeer komende vanaf zowel Venlo als Roermond wordt omgeleid via de “Kermis-omleiding”. Deze gaat in beide richtingen via de Stationsstraat, de Wilhelminastraat en de Keulseweg. De omleiding staat met bebording aangegeven. De bevoorrading van de winkels op de Rijksweg is tijdens de genoemde periode iets beperkter dan normaal en kan worden afgestemd met de uitvoerder van Asfaltbouw. Op de pastoor Vranckenlaan wordt het verkeer ter plaatse om de werkzaamheden heen geleid.