Reuver – De Beeselseweg tussen Reuver en Beesel gaat vanaf maandag dicht tijdens werkzaamheden tot en met november. Het fiet- en voetpad word vervangen door een betonnen variant, daarnaast zal het pad verbreed worden en de verlichting vervangen.

Het werkvak loopt vanaf de Hoogstraat in Beesel waar het vrijliggend fietspad begint tot het kruispunt Beeselseweg-Hovergelei. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren wordt het fietspad geheel afgesloten. In de werkperiode kunnen de fietsers op de Beeselseweg rijden. De Beeselseweg is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande, gemotoriseerde verkeer. De Beeselseweg blijft wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt met bebording omgeleid via de St. Jorisstraat en de Kesselseweg.