Reuver – Theo de Vlieger is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Vostermans reikte de onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse Caeciliaviering van het Philharmonisch Gezelschap Reuver.

De heer De Vlieger kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap van de Harmonie en de jarenlange bestuurlijke taken die hij voor deze vereniging heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft hij eveneens gedurende een aantal jaren bestuurlijke en organisatorische taken verricht voor MCC Beesel. Door persoonlijk tegenslag en gezondheidsproblemen heeft hij zijn bestuurlijke taken neer moeten leggen. Dit heeft hem echter niet belet om zich desondanks in te zetten als vrijwilliger bij Synthese. Hij heeft in die rol veel kunnen betekenen voor nieuwe gezinnen (statushouders) om hun weg te vinden en de taal te leren kennen in een voor hen vreemd land.